Teoria wieczności obraz_strona

Zapraszam do zapoznania się z teorią wiecznego istnienia będącą wynikiem wieloletnich analiz prowadzonych przez mój system badawczy o nazwie essenceizm. > Wprowadzenie do Teorii wiecznego istnienia

„Ta strona prezentuje ważne zagadnienia dotyczące człowieka, z uwzględnieniem tkwiącej w nas wieczności. Zebrane tu tematy próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na pytania dotyczące naszej tożsamości oraz sensu życia człowieka. Zamieszczona tu wiedza nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy dokonywanej przy pomocy systemu analitycznego o nazwie essenceizm. Ma on za zadanie wprowadzić do przestrzeni publicznej teorię wiecznego istnienia. Zaznaczam, że przygotowanie moich tez i analiz było wzorowane na sposobie pracy naukowców. Dzięki temu mogłem w sposób logiczny wyjaśnić fakt istnienia stanu poza czasem i przestrzenią oraz Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy, czyli Bytu Pierwoistnego. Oznacza to, że teoria wiecznego istnienia nie skupia się udowadnianiu istnienia Boga, ale analizuje wszystkie możliwe argumenty dotyczące istnienia źródłowej wieczności. Zatem ta teoria jest próbą wyjaśnienia twierdzenia, że jesteśmy wieczni jako istoty pochodzące od wiecznego Bytu Pierwoistnego.”– Janusz Mazur

Od autora:

„Po opublikowaniu kolejnych siedmiu książek o systemie analitycznym o nazwie essenceizm przyszedł czas na podsumowania mojej pracy.

Treść tych książek znajduje się na stronie:  www.essenceizm.org      

1."Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata"

2."Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata"

3."Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata"

4."Essenceizm 4 – Wizja nie z tego świata"

5."Essenceizm 5 – Wieczność nie jest z tego świata"

6."Essenceizm 6 – Nieprawdziwi bogowie z tego świata"

7. "Essenceizm 7 - Miłość z tego i nie z tego świata"

8. "Essenceizm 8 - Rzeczywistość z tego i nie z tego świata"  

Dokonuję tutaj podsumowania długich badań nad naszą rzeczywistością w formie prezentacji Teorii wiecznego istnienia. Wynika ona z zastosowania systemu analitycznego essenceizm do analizy obecnego stanu naszego świata, jak i czekającej na każdego z nas wieczności. Celem teorii wiecznego istnienia jest zatem wyjaśnienie wieczności w wielu jej aspektach. Aby to osiągnąć musiałem w sposób wzorowany na teoriach naukowych uwiarogodnić hipotezę o istnieniu stanu poza czasem i przestrzenią przenikniętego w pełni obecnością Pierwszej Przyczyny, czyli Bytu Pierwoistnego. Chcąc jednak zachować charakter naukowy moich tez, musiałem odejść od tajemnic ukształtowanych od wieków przez religie. Zauważyłem, że w trakcie rozwoju naszej cywilizacji zdeformowano prawdziwy obraz Boga-Stwórcy, a także sens istnienia człowieka we wszechświecie. Dlatego teoria wiecznego istnienia musiała odejść od wizji świata przekazywanej nam przez religie.

Wygląda na to, że naukowcy wciąż mają problemy z wyjaśnieniem początków powstania wszechświata, z pojawieniem się życia na Ziemi i z zaistnieniem na niej inteligentnych istot. W reakcji na to przedstawiam teorię wiecznego istnienia nastawioną na zrozumienie tych zjawisk. Ma ona za zadanie wprowadzić do naszego codziennego życia nową wiedzę o istnieniu Bytu Pierwoistnego jako właściwego Źródła wieczności oraz wiedzę o sensie istnienia wszechświata jako środowiska przeznaczonego dla nas, ludzi, istot wiecznych.

Ponieważ stworzyłem zupełnie coś nowego, to na razie skupiam się tylko na opisie treści tej teorii. Mam jednak nadzieję, że po pewnym czasie ludzkość rzeczywiście zrozumie, że każdy z nas pochodzi od Wiecznego Stwórcy, czyli że każdy człowiek musi być wieczny tak jak On.” – Janusz Mazur

Dane dotyczące kontaktu z autorem - Januszem Mazurem - adres e-mail:

 janusz.m@istota.net lub kontakt telefoniczny: +48 (22) 722 77 00

Autor Janusz Mazur

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego badacza nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają tylko częściowo z poszukiwań uniwersalnej prawdy we wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystam przede wszystkim z wiedzy naukowej, z wieloletnich doświadczeń życiowych, z moich przemyśleń,  a także ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Ze wszystkich przeżyć, szczególnie tych duchowych, wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

 

= Wprowadzenie do Teorii wiecznego istnienia

 

= Część 1 - Reguły Teorii wiecznego istnienia

 

= Część2 - Uzupełnienie idei Teorii wiecznego istnienia

 

= Część 3 - Byt Pierwoistny – Jądro teorii wiecznego istnienia

 

= Część 4 - Wizja wieczności dla człowieka i świata

 

= Zakończenie:

Najważniejsze ustalenia Teorii wiecznego istnienia

 

Uwaga:

autor na życzenie czytelnika wysyła bezpłatnie elektroniczne wersje swoich książek:

1. "Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata"-

(175 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie Boga,

2. "Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie człowieka,

3. "Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zła,

4. "Essenceizm 4 – Wizja nie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zbawienia,

5. "Essenceizm 5 – Wieczność nie jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie wieczności.

6. "Essenceizm 6 – Nieprawdziwi bogowie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie roli religii.

7. "Essenceizm 7 - Miłość z tego i nie z tego świata"

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie siły miłości.

8. "Essenceizm 8 - rzeczywistość z tego i nie z tego świata"

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie naszej rzeczywistości.

Treść tych ksiązek znajduje się na stronie: www.essenceizm.org
 

Na tej stronie znaduje się też treść książki: “Teoria wiecznego istnienia

 a także poszczególne tematy broszury:  “Zarys teorii wiecznego istnienia” 

 

inne moje książki:

10. "Prawdziwy Bóg nie zna zła" - broszura analizująca zło

11. "Dotyk nadziei" - powieść beletrystyczna typu science-fiction

12."Dotyk wieczności" - nowoczesna analiza pojęć religijnych -

W linku do strony www.istota.net znajduje się główna treść tej książki. Jest ona rozprowadzana również w formie elektronicznej przez Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.

 

 

NAUKA A RELIGIA

www.istota.net (po polsku)

www.istota.org (po angielsku)

 

ESSENCEIZM (prowadzenie do Teorii wiecznego istnienia)

www.essenceizm.pl (po polsku)

www.essenceism.com (po angielsku)

 

E - KSIĄŻKI O ESSENCEIZMIE i prezentacja Teorii wiecznego istnienia

www.essenceizm.org (po polsku)

www.essenceism.org (po angielsku)

www.istoty.eu (po francusku)

 

Janusz Mazur - +48 696 027 040

E-mail: janusz.m@istota.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia