Teoria wieczności obraz_strona

Zapraszam do zapoznania się z teorią wiecznego istnienia będącą wynikiem wieloletnich analiz prowadzonych przez mój system badawczy o nazwie essenceizm.

„Ta strona prezentuje ważne zagadnienia dotyczące człowieka, z uwzględnieniem tkwiącej w nas wieczności. Zebrane tu tematy próbują w wielkim skrócie odpowiedzieć na pytania dotyczące naszej tożsamości oraz sensu życia człowieka. Zamieszczona tu wiedza nie powstała w wyniku jakichś wizji czy objawień. Jej treść jest rezultatem logicznej analizy dokonywanej przy pomocy systemu analitycznego o nazwie essenceizm. Ma on za zadanie wprowadzić do przestrzeni publicznej moją teorię wiecznego istnienia. Zaznaczam, że przygotowanie moich tez i analiz było wzorowane na sposobie pracy naukowców. Dzięki temu mogłem w sposób logiczny wyjaśnić fakt istnienia stanu poza czasem i przestrzenią oraz Pierwszej Przyczyny wszechrzeczy, czyli Bytu Pierwoistnego. Zatem w formie teorii wiecznego istnienia podejmuję próbę wyjaśnienia faktu, że jesteśmy wieczni jako istoty wywodzące się z Bytu Pierwoistnego.” – Janusz Mazur

Poniżej znajduje się spis wszystkich tematów na tej stronie!

(naciśnięcie niebieskiego linku wyświetla treść każdego tematu)

TEORIA WIECZNEGO ISTNIENIA – strona główna

Essenceizm a Teoria wiecznego istnienia

(więcej o systemie analityczno-badawczym Essenceizm na stronie:

po polsku: www.essenceizm.org  i po angielsku:  www.essenceism.org

oraz zamieszczonej tu Prezentacji Essenceizmu

 

Tematy wprowadzające teorię wiecznego istnienia:

= Wstęp do teorii wiecznego istnienia

 

= Główne pojęcia teorii wiecznego istnienia

 

= Paradygmat teorii wiecznego istnienia

 

= Aksjomaty teorii wiecznego istnienia

 

= Założenia teorii wiecznego istnienia

 

= SCHEMAT dla teorii wiecznego istnienia

 

= Tezy i hipotezy teorii wiecznego istnienia

 

= Sądy egzystencjalne teorii wiecznego istnienia 

 

= Cele teorii wiecznego istnienia

 

= Kompendium pozostałych pojęć użytych na tej stronie

 

= Idea powstania teorii wiecznego istnienia

 

= Dopełnienie wiedzy o stan poza czasem i przestrzenią

 

= Dyskusja nad teorią wiecznego istnienia

 

= Odejście od tajemnic w teorii wiecznego istnienia

 

= Porównanie Teorii Wiecznego Istnienia z Teorią Wielkiego Wybuchu

 

 Tematy podstawowe – Bóg jako Byt Pierwoistny

0.  Wieczność Bytu Pierwoistnego  -  Pytanie o Boga, pytanie o religię

 

1. Kim jest Bóg?  

 

2. Gdzie jest Bóg?

 

3.  Byt Pierwoistny - W poszukiwaniu Nieskończoności

 

4.  Bóg jako Centrum - Pozycja Boga wobec wszechrzeczy

 

5.  Osobowość Boga - Obraz Boga dla człowieka

 

6.  Bóg jako Stwórca - Bóg jako Stwórca

 

7.  Bóg a nauka - Bóg a nauka

 

8.  Bóg jako Ojciec Niebieski - Bóg jako Ojciec Niebieski

 

9. Bóg jako Źródło i Początek Wszechrzeczy  - Dwoistość i dwubiegunowość

 

10. Serce Boga - Próbuję zrozumieć Serce Boga

 

11. Określenia Boga - Jego atrybuty i możliwości

 

12. Lepsze poznanie Boga - Poznanie Osobowości Bytu Pierwoistnego

 

Tematy podstawowe – Wieczność człowieka:

Wstęp - wieczność człowieka

 

1.  Kim jest człowiek - Człowiek - osobna kategoria bytu

 

2. Nie jesteśmy zwierzętami – Strona fizyczna i strona duchowa człowieka

 

3.  Duchowość w człowieku – czego dotyczy nasza duchowość?

 

4.  Wieczność w człowieku – czego dotyczy nasza wieczność?

 

5. Człowiek – Istota wieczna - Definiowanie człowieka

 

6. Człowiek wobec wszechrzeczy - Człowiek wobec wszechstworzenia

 

7. Człowiek a inne byty - Kim są inne istoty duchowe wobec człowieka 

 

8.  Idealny świat

 

9. Przyszłościowa wizja wszechświata  - Wizja naukowa czy marzenie

 

10.  Początek ludzkości - Wizja naukowa czy obraz z Ogrodu Eden

 

11. Człowiek wobec śmierci

 

12. Długa droga ludzkości do wieczności

 

Tematy: Wieczność poza czasem i przestrzenią

0WprowadzenieStan poza czasem i przestrzenią

 

"Warunki zrozumienia wieczności" -

 

"Źródłowe argumenty za wiecznością" -

 

"Nauka pomaga zrozumieć wieczność" -

 

"Postęp nauki a szukanie wieczności" -

 

"Przyczyny niezrozumienia wieczności" -

 

"Wieczność od Boga dla człowieka" -

 

"Wieczność człowieka i innych istot" -

 

"Wizja wieczności we wszechświecie" -

 

"Pragnienie wieczności bez granic" -

 

"Świat duchowy - zasady funkcjonowania"

 

"Świat duchowy obecnie - Stan między światem duchowym a fizycznym

 

"Świat duchowy – tło konfliktów - Jak zrozumieć konflikty duchowe

 

Tematy ważne – Źródło zła:

0.  Wprowadzenie  - Zło a wieczność 

1.  Początek zła - Istnienie zła i jego centrum

 

2.  Centrum zła - Tożsamość Szatana

 

3.  Nieprawdziwy bóg tego świata - Jak działa Szatan?

 

4.  Siła władzy kontra Pierwoistna Siła Miłości - Główny problem!

 

5.  Religijne zmaganie się ze złem - Historia zmagania się ze złem

 

6.  Obecny stan religii - Krytyczne spojrzenie na stan religii światowych

 

7.  Stan wytwarzany przez zło - Skutki “szatańskiej” cywilizacji

 

8.  Świat bez zła a obecny świat - Gdzie właściwie teraz żyjemy?

 

9.  Bóg a obecny świat - Chcę zrozumieć świat z punktu widzenia Boga

 

10.  Koniec świata - Strach przed końcem świata i wiecznym piekłem

 

11. Biblia dla współczesnych – Moja postawa wobec Biblii

 

12. Sens duchowej historii ludzkości - Próbuję ogarnąć sens historii

 

13. Za kulisami historii świata - Jak rozumieć przebieg historii

 

14. Czarny scenariusz dla ludzkości - Oby się nigdy nie sprawdził

 

15. Prawdziwy Bóg nie zna zła - Bóg nie zna zła

 

 

Tematy o stanie świata i o zbawieniu

0WprowadzenieStan świata a teoria wiecznego zbawienia

 

Byt Pierwoistny a stan wszechświata

 

Siła Miłości Stwórcy wszechświata

 

Jak pokochać naszego Stwórcę

 

4. Jezus Chrystus - Próbuję zrozumieć Jezusa Chrystusa

 

5. Jezus Chrystus – Samotny Odkupiciel - Samotność Jezusa

 

6. Tajemnice Ducha Św. i Jezusa - Kim jest Duch Św. i Jezus Chrystus?

 

7. Zmartwychwstanie i Sąd Ostateczny - Analiza zjawisk ostatecznych

 

9. Miłość od Jezusa

 

10. Rola miłośći w rozwoju ludzkości

 

11. Wpływ zła na miłość

 

11. Zbawienie świata - Co musi zostać spełnione, aby zbawić świat?

 

12. Odpowiedzialność za zbawienie - Rola Boga,ludzi,aniołów w zbawieniu

 

13. Reinkarnacja a zbawienie - Kontrpropozycja reinkarnacji i zbawienia

 

Nowe pojrzenie na wszechświat,

Przyszłościowa wizja wszechświata -

 - uzupełnione w prezentacji Essenceizmu

 

"Kompendium tematyczne"

 

"Kompendium alfabetyczne"

 

W linku do strony internetowej www.istota.net znajduje się treści książki pt. Dotyk wieczności, która jest rozprowadza w formie elektronicznej przez Wydawnictwo Literackie Białe Pióro.          

Poniżej dane dotyczące kontaktu z autorem - Januszem Mazurem:

emailowy  janusz.m@istota.net lub telefoniczny: kom. +48 696 027 040

Autor Janusz Mazur

Rozpoczynam opis moich poszukiwań Pierwszej Przyczyny, poszukiwań korzeni wszechświata i samego człowieka. Nie chcę, aby było to dzieło religijne, ale badawczo-naukowe na poziomie człowieka myślącego logicznie i wyciągającego logiczne wnioski. To cechy badacza: logiczne myślenie i wyciąganie logicznych wniosków. Mój poziom wiedzy naukowej nie ma charakteru akademickiego. Jest to raczej poziom pilnego studenta nauk przyrodniczych, a szczególnie fizyki. Dlatego nie wstydzę się nazwać mojej pracy badawczo-naukową. Gdy pojawią się wątki religijne, będę miał do nich również dystans badawczo-naukowy. Dopiero po wyczerpaniu całej znanej mi wiedzy naukowej i zakończeniu logicznej argumentacji dodam argumenty uczuciowe, bo nawet najbardziej skrupulatny badacz nie jest tylko bezduszną maszyną.

Nie utożsamiam się z żadną istniejącą religią, kościołem czy wyznaniem. Moje poglądy religijne wynikają tylko częściowo z poszukiwań uniwersalnej prawdy we wierzeniach religijnych. W tym opracowaniu korzystam przede wszystkim z mojego doświadczenia życiowego, z moich przemyśleń i ze  skupienia się nad problemami ludzi wokół mnie. Z tych wszystkich przeżyć duchowych wyciągałem logiczne wnioski  i robiłem z nich notatki przez wiele lat. Teraz prezentuję owoce mojej pracy.

Uwaga: autor na życzenie czytelnika wysyła bezpłatnie elektroniczne wersje swoich czterech książek:

1. "Essenceizm 1 – Bóg nie jest z tego świata"-

(175 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie Boga,

2. "Essenceizm 2 – My jesteśmy z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie człowieka,

3. "Essenceizm 3 – Zło jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zła,

4. "Essenceizm 4 – Wizja nie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie zbawienia,

5. "Essenceizm 5 – Wieczność nie jest z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie wieczności.

6. "Essenceizm 6 – Nieprawdziwi bogowie z tego świata"-

(176 str. w formie pliku pdf.) - zrozumienie roli religii.

7. "Essenceizm 7 - Miłość z tego i nie z tego świata" - zrozumienie siły miłości

8. "Prawdziwy Bóg nie zna zła" - broszura analizująca zło

9. "Dotyk nadziei" - powieść beletrystyczna typu science-fiction

10."Dotyk wieczności" - nowoczesna analiza pojęć religijnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia