Cele Teorii wiecznego istnienia

1. Głównym celem  teorii wiecznego istnienia jest wykazanie faktu istnienia stanu poza czasem i przestrzenią. Ta świadomość nie powinna być aktem wiary religijnej lub wiedzą tajemną.

2. Podstawowym celem teorii wiecznego istnienia jest przekazanie wiedzy o istnieniu wiecznego Bytu Pierwoistnego, aby położyć kres tajemnicom o Nim.

3. Ważnym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie wieczności w człowieku, jako właściwego stanu jego rzeczywistości.

4. Emocjonalnym celem teorii wiecznego istnienia jest wykazanie, że kosmos, życie i ludzie zostali stworzeni na skutek działania Pierwoistnej Siły Miłości wprowadzającej pochodzące od Stwórcy Prawa stworzenia i Energię Pierwszej Przyczyny do czasoprzestrzeni wszechświata. Zatem można powiedzieć , że stworzenie wszechświata było aktem miłości wobec ludzi  i że został on stworzony dla nich.

6. Bieżącym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie  ludziom, a szczególnie politykom oraz duchowieństwu wszelkich religii, aby zaniechały posługiwanie się siłą władzy i zaczęły stosować we wszystkich swych aktywnościach siłę miłości.

7. Obowiązkowym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie światowym religiom, by całkowicie zmieniły swoje posłannictwo i zaczęły działać na rzecz właściwego zbawienia ludzkości.

7. Praktycznym celem teorii wiecznego istnienia jest wyjaśnienie jak największej ilości tajemnic niezbędnych do zrozumienia naszej rzeczywistości. Bóg nie jest tajemnicą. Koniec z tajemniczością. Powinna zostać tylko wiedza.

 

 

 

 

 

Teoria wiecznego istnienia